Samana Santa betekent letterlijk ‘de heilige week’. Deze heilige week wordt uitgebreid gevierd in Spanje en zo ook op Ibiza. De heilige week start op de zondag voor Pasen (Palmzondag) en duurt een week, tot en met Tweede Paasdag.

Wat?

Semana Santa is de Spaanse benaming voor de Heilige Week, die ook wel Goede Week, Stille Week, Grote Week of Lijdensweek genoemd wordt. Er vinden dan verschillende processies plaats waarmee de laatste week van Jezus’ leven wordt verteld, oftewel het Paasverhaal. Het zijn de laatste zeven dagen van de Vasten of Veertigdagentijd. Heilige Week begint met Palmzondag (‘Domingo de Ramos’ genoemd in Spanje); de dag dat Jezus Christus in Jeruzalem aankwam op een kleine ezel en hartelijk ontvangen werd door het volk die Hem met palmtakken juichend tegemoet liepen. Ben je tijdens de Paasdagen op Ibiza? Dan kom je niet onder de indrukwekkende optochten uit die het grootst gehouden worden in Santa Eulalia en Ibiza-Stad.

Processies

Semana Santa draait eigenlijk vooral om de processies. Tijdens de heilige week vinden er dagelijks tussen de 1 en 8 processies plaats. Deze processies worden gehouden om de passie, de dood en de wederopstanding van Jezus Christus te herdenken. Deze gebeurtenissen worden vaak afgebeeld door broederschappen die grote platformen dragen met heilige beelden erop. Deze grote platformen kunnen wel tot 2000 kg wegen en worden meestal gedragen door zo’n 20 tot 50 mensen.

Wanneer?

Begindatum: 2-04-2023
Einddatum: 9-04-2023

Waar

In zowel het centrum van Santa Eulalia als het centrum van Ibiza-Stad vinden de grote optochten plaats.

Kleding

Tijdens de processies zul je de broederschappen in zeer aparte kleding zien. Lange gewaden met heftige puntmutsen, die Capirotes worden genoemd. Deze puntmutsen roepen bij de meeste mensen het beeld van de Klu Klux Klan op. Echter hebben deze mutsen niks te maken met de Klu Klux Klan. De kleding van de broederschappen is geïnspireerd op kleding uit de middeleeuwen.

Goede Vrijdag

De grootste processie vindt plaats op Goede Vrijdag in Ibiza-Stad. Op deze dag lopen honderden boetelingen vanaf de Kathedraal in Dalt-Vila door de smalle straatjes van Ibiza-Stad, terwijl ze loodzware platformen dragen waarop heilige gebeurtenissen worden uitgebeeld. Vaak loopt er ook muzikale begeleiding mee die trieste muziek speelt.

Paaszondag

De laatste processie vindt plaats op Paaszondag. De processie gaat vanaf het centrum tot de kerk in Santa Eulalia en hier eindigen de festiviteiten.